הקמת גינה בבית פרטי #5

אז קראו לנו לעזרה בבית פרטי בצפון… באנו!