הקמת גינה בבית פרטי #6

קראו לנו להוד השרון וישר התיצבנו!